Фирмена психология

Всяка компания иска нейните служители да работят ползотворно и да показват добри резултати. Прието е да се смята, че доброто заплащане е достатъчен стимул служителите да изпълняват ефективно задълженията си. Но резултатите от изследванията, проведени в наши дни, доказват, че заплащането не е единствения фактор, който оказва влияние върху продуктивността.

Психологическото благополучие на служителите в една организация е въпрос, който засяга основни проблеми и аспекти на организационното поведение като стрес, бърнаут, влошена продуктивност, нагласи към работата, текучеството на служители, дистанциране от дейността на фирмата и т.н. Синдрома на професионалното прегряване причинява психическа, емоционална и физическа умора, безсъние, раздразнителност и проблеми с концентрацията на работното място.

Всяка една фирма и организация се съставлява от своите служители, те от своя страна са живи човешки същества, които изпитват чувства и емоции, имат своите нагласи и настроения. Приятната атмосферата на работното място, благополучието на служителите и ефективната комуникация  са сред задължителните компоненти, които гарантират прогресивното развитие на бизнеса.

Психологическото консултиране на фирми и организации има за цел да подобри междуличностните отношения, доверието и креативността на служителите. Чрез откриването, споделянето и преработването на негативните чувства и емоции, се достига до разтоварване на напрежението и постигане ефективен и приятен работен процес.

Психологическото фирмено консултиране има за цел:

  • По – голяма сплотеност и привързаност на служителите
  • По – добра атмосфера на работното място
  • По – силна мотивация на служителите
  • Грижа за психичното здраве на служителите
  • Намаляване на професионалния стрес
  • Повишаване на ефективното лидерство
  • Сформиране и сработване на екипи
  • Решаване на конфликти служители
  • Ефективна комуникация с клиенти

Фирменото консултиране се провежда посредством тренинги ,обучения, тиймбилдинги  и семинари в зависимост от нуждите, потребностите и заявките на компанията.

Share This