Семейно и брачно консултиране

„ Няма нищо друго, което да те кара да се чувстваш по-луд от семейството. Или по- щастлив. Или по –раздразнен. Или по-сигурен…“

– Джим Батчър

Семейното консултиране има за цел да подпомогне членовете на семейството да подобрят комуникацията помежду си и да разрешат конфликтите си. Тази форма на психологическа помощ е предназначена за справяне с конкретни проблеми, засягащи здравето и функционирането на семейството.

Семейното консултиране дава възможност на членовете на семейството или двойката, които се грижат един за друг да изразяват и преработват чувства и емоции, да разберат преживяванията и възгледите, както собствените, така и на останалите членове на семейството, да надграждат силните си страни и да правят полезни промени във взаимоотношенията  и живота си.

Мисията на семейното консултиране е:

  • Повишаване способността на семейството да решава проблеми и да изразява мисли и емоции по продуктивен начин.

  • Разглеждане на семейните роли и модели на поведение, за да се идентифицират проблемите, които допринасят за конфликти – и начините за работа с тези проблеми.
  • Определяне на силните и слаби страни на семейството, като грижа един към друг или липса на доверие, унижение, психически или физически тормоз.
  • Зачитане и съобразяване с нуждите на всеки член от семейството.
  • Засилване на партньорството

Семействата могат да се възползват от психологическо консултиране, когато преживяват стресиращо събитие, което може да обтегне отношенията, като финансови затруднения, развод или смърт на близък човек. В допълнение психолога може да е полезен при проблеми с психичното здраве, които засягат семейството като цяло, като депресия, злоупотреба с наркотици, хронични заболявания или хранителни нарушения или ежедневни проблеми като проблеми с комуникацията, междуличностни конфликти или поведенчески проблеми при деца или тийнейджъри.

Share This