Индивидуално психологическо консултиране

В живота на всеки един от нас настъпват моменти на трудности и разочарования. В такива моменти най- естественото нещо е да потърсим помощ от семейството и приятелите си. Много често това помага, но има  ситуации в които хората около нас, въпреки желанието си не успяват да ни съдействат адекватно. Емоциите и чувствата на близките ни спрямо нас, могат да бъдат пречка за  анализиране на проблемната ситуация и от там разрешаването и. Тук идва на помощ психолога. Индивидуалната консултация протича под формата на партньорство между психолог и клиент. Обсъждат се и се анализират чувствата, емоциите, моделите на поведение и нагласите на клиента. Първата среща е опознавателна и информационна. След това всичко е в ръцете на клиента – той сам решава дали да започне  работа с психолога като се уповава на усещането си за него и доверието, което специалиста вдъхва.

  В нашето общество съществува голяма неизвестност, какво точно се случва при консултация с психолог. Първата сесия е с продължителност от 60 до 90 минути. Провежда се в кабинета на психолога, което е едно сигурно и защитено място , където можете да споделите всичките си мисли, страхове, опасения и терзания. Основната идея на тази среща е да се улесни максимално способността на човек да се изразява свободно и спонтанно. Това е от особено значение за прогреса при психологическата помощ. Свободното и искрено споделяне от страна на клиента, ще позволи на психолога да създаде мостове между съзнаваното и несъзнаваното и интегрирането на непознати за клиента аспекти от неговата личност с цел постигане на благополучие и радост от живота.

 

Share This