Детско психологическо консултиране

„Трябва да знаете, че няма нищо по-висшо и силно и по-благотворно и добро за живота в бъдещето от куп добри спомени, особено спомени за детството, за дома. Хората говорят много за образованието, но един добър, свещен спомен, запазен от детството, е може би най-доброто образование.“

Достоевски

Възрастните обичат да мислят за детството като за безгрижно време, пълно с игра и наслада, но това не е вярно за всички деца. Децата да податливи на същите емоционални проблеми и разстройства на настроението, както при възрастните. Децата нямат изградени стратегии за справяне с емоциите си. Докато ние възрастните можем да се обадим на приятел и да споделим чувствата си, или да отидем на фитнес, или на фризьор, децата нямат тази възможност и проявяват негативните си чувства и емоции чрез поведението си.

  Психологическото консултиране може да помогне при много проблеми като тревожност, депресия, поведенчески проблеми, хиперактивност с дефицит на внимание и т.н. В процеса на психологическото консултиране се ангажира и семейството на детето, изследва се семейната атмосфера и отношенията на членовете на семейството. Тъй като детето не е самостоятелна единица, а е част от семейна система и често симптом на семейството.

Предупредителни знаци, че вашето дете може да се нуждае от психологическа помощ:

 • Устойчиви чувства на тъга и безнадеждност
 • Постоянен гняв и недоволство
 • Постоянно притеснение, тревожност или страх
 • Внезапен, необясним спад на оценките в училище
 • Загуба на интерес към дейности, които са носили удоволствие на детето
 • Промени в съня или хранителните навици
 • Прояви на неприемливо поведение
 • Предпочитание да бъде сами, а не в компанията на приятели или семейство
 • Неспособност да се концентрира и да взема решения
 • Повтарящи се дейности, като проява на суеверия – постоянно миене на ръце, почукване, подскачане и др.
 • Агресивност
 • Употреба на алкохол или наркотици

Психологическата помощ при деца се извършва в зависимост от възрастта на детето. Чрез различни психологически техники и методи като ролеви игри, рисуване, конструиране и др. се достига до истинските чувства и емоции на детето, а от там до преработването им. Това допринася за благополучието на детето и цялото му семейство. Целта е детето да се върне към нормалния, изпълнен с безгрижие, игри и смях детски свят.

Share This